Niet langer slachtoffer van hoge recruitment kosten

Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos hulp aan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Op jaarbasis heeft Slachtofferhulp Nederland een ruim aanbod aan vacatures. Selma van Gorsel, Hoofd P&O, vertelt hoe zij het recruitment proces regelen.

Hoe zag jullie recruitmentproces er 5-8 jaar geleden uit?
Ik ben begonnen in februari 2008 en Slachtofferhulp Nederland had in feite niks geautomatiseerd. Wij hadden toen zo’n 50 a 60 vacatures per jaar met een stukje verloop en uitbreiding van de organisatie. Gezien de beperkte bezetting die wij op dat moment hadden zijn we direct gaan kijken hoe we het recruitmentproces efficiënter konden inrichten. Een onderdeel daarvan was dat we uitingen met betrekking tot het zoeken van personeel zijn gaan centraliseren.

Wat was de invloed van digitalisering van recruitmentprocessen op Slachtofferhulp?
Voor Slachtofferhulp is de grootste aanwinst geweest dat wij online recruitment er feitelijk bij doen. Dit hebben wij vooral te danken aan HROffice Recruitment. Voorheen hadden wij een personeelsadviseur en deze was alleen al 30-40% van haar tijd bezig om alle uitstaande vacatures te coördineren en managen. Nu managen wij dit heel simpel met het recruitmentsysteem van HROffice. Alle kandidaat-reacties die binnen komen kunnen wij coördineren zonder dat daar extra mankracht voor ingezet hoeft te worden, dit is zeker de grootste winst.

“Als wij HROffice Recruitment niet hadden dan hebben wij zeker 1,5 fte extra nodig.”

Selma van Gorsel

Hoofd P&O, Slachtofferhulp Nederland

Is er een wijziging in de wervingskosten door transitie naar online recruitment?
Het is nu beter beheersbaar. Nu kunnen wij beter inschatten wat het verloop is en welke projecten er lopen en afgehandeld zijn. Er zijn geen verborgen kosten meer, wij zijn nu altijd ‘in control’ met het budget. Daarbij heeft HROffice Recruitment door haar inkoopkracht zeer scherpe prijzen als het gaat om het plaatsen van vacatures.

Ik kan mij voorstellen dat vooral voor Slachtofferhulp het budget een belangrijk punt is, wordt hier ook veel naar gekeken en op gehamerd?
Wij zitten bovenop onze budgets, dus wij kijken echt heel goed naar waar wij ons geld aan uit geven. Als we kijken naar de vacatures die wij nu in moeten vullen zijn de bedragen die daar tegenover staan heel acceptabel. Het verschil met een paar jaar geleden is, is dat wij nu per vacature kunnen kijken waar wij deze uit willen zetten. Het is gedifferentieerder dan dat het een aantal jaar geleden was, dat vind ik zeker een mooie aanvulling op het recruitmentproces. Nu kun je ervoor kiezen hoe breed je de vacature uit wilt zetten en hier stuur je de kosten ook weer zelf mee.

Jullie werken sinds 2008 met recruitment software?
Klopt. Wij zijn al snel bij HROffice Recruitment terecht gekomen en volgens mij waren wij ook een van de eersten die met HROffice Recruitment te werk gingen. Prettig is dat het systeem nooit stil staat en zichzelf continu vernieuwt en verbetert. Feedback van gebruikers wordt vrijwel direct verwerkt. Wat voor mij erg prettig is, is dat ik de markt niet meer in de gaten hoef te houden. Andere ATS-systemen zitten – naar mijn mening – in een smallere niche en hebben dus hebben niet zo’n compleet product als HROffice Recruitment.

Geïnteresseerd in meer informatie?

Share This

Share This

Share this post with your friends!